Azerbaijani is also known as Azeri. Azerbaijani is the official language of Azerbaijan.

Azeri

    2 items

    2 items

    X